Bán Số Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :23-10-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
23-10-19 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
22-10-19Bến Tre: 095,359,
Vũng Tàu: 229,293,
Bạc Liêu: 705,142
Trúng 095 Bến Tre,
Trúng 705 Bạc Liêu
636
21-10-19TP HCM: 906,803,
Đồng Tháp: 542,532,
Cà Mau: 610,832
Trúng 610 Cà Mau504
20-10-19Tiền Giang: 879,891,
Kiên Giang: 607,045,
Đà Lạt: 244,317
Trúng 879 Tiền Giang,
Trúng 607 Kiên Giang,
Trúng 244 Đà Lạt
502
19-10-19TP HCM: 743,773,
Long An: 785,290,
Bình Phước: 050,608,
Hậu Giang: 772,402
Trúng 743 TP HCM,
Trúng 785 Long An,
Trúng 772 Hậu Giang
531
18-10-19Vĩnh Long: 022,124,
Bình Dương: 391,296,
Trà Vinh: 285,242
Trúng 391 Bình Dương,
Trúng 285 Trà Vinh
496
17-10-19Tây Ninh: 717,733,
An Giang: 563,585,
Bình Thuận: 812,370
Trúng 717 Tây Ninh,
Trúng 563 An Giang,
Trúng 812 Bình Thuận
567
16-10-19Đồng Nai: 902,665,
Cần Thơ: 911,527,
Sóc Trăng: 574,430
Trúng 902 Đồng Nai,
Trúng 911 Cần Thơ
616
15-10-19Bến Tre: 957,492,
Vũng Tàu: 235,360,
Bạc Liêu: 250,210
Trúng 957 Bến Tre,
Trúng 235 Vũng Tàu,
Trúng 250 Bạc Liêu
456
14-10-19TP HCM: 366,535,
Đồng Tháp: 993,112,
Cà Mau: 397,595
Trúng 366 TP HCM,
Trúng 993 Đồng Tháp,
Trúng 397 Cà Mau
261
13-10-19Tiền Giang: 119,375,
Kiên Giang: 859,532,
Đà Lạt: 503,716
Trúng 859 Kiên Giang682
12-10-19TP HCM: 318,509,
Long An: 596,199,
Bình Phước: 844,390,
Hậu Giang: 849,690
Trúng 318 TP HCM,
Trúng 596 Long An,
Trúng 844 Bình Phước,
Trúng 849 Hậu Giang
705
11-10-19Vĩnh Long: 299,195,
Bình Dương: 130,300,
Trà Vinh: 275,588
Trúng 299 Vĩnh Long,
Trúng 130 Bình Dương,
Trúng 275 Trà Vinh
392
10-10-19Tây Ninh: 163,847,
An Giang: 588,359,
Bình Thuận: 628,179
Trúng 163 Tây Ninh,
Trúng 588 An Giang,
Trúng 628 Bình Thuận
574
09-10-19Đồng Nai: 918,494,
Cần Thơ: 855,161,
Sóc Trăng: 687,204
Trúng 855 Cần Thơ779
08-10-19Bến Tre: 851,023,
Vũng Tàu: 417,271,
Bạc Liêu: 647,029
Trúng 417 Vũng Tàu,
Trúng 647 Bạc Liêu
624
07-10-19TP HCM: 654,708,
Đồng Tháp: 694,660,
Cà Mau: 356,628
Trúng 654 TP HCM,
Trúng 694 Đồng Tháp,
Trúng 356 Cà Mau
736
06-10-19Tiền Giang: 844,695,
Kiên Giang: 407,020,
Đà Lạt: 530,070
Trúng 844 Tiền Giang,
Trúng 407 Kiên Giang,
Trúng 530 Đà Lạt
666
05-10-19TP HCM: 834,910,
Long An: 262,361,
Bình Phước: 880,746,
Hậu Giang: 157,423
Trúng 834 TP HCM,
Trúng 262 Long An,
Trúng 880 Bình Phước
613
04-10-19Vĩnh Long: 755,241,
Bình Dương: 895,566,
Trà Vinh: 207,860
Trúng 755 Vĩnh Long,
Trúng 895 Bình Dương,
Trúng 207 Trà Vinh
359
03-10-19Tây Ninh: 560,768,
An Giang: 345,912,
Bình Thuận: 222,333
Trúng 222 Bình Thuận768
02-10-19Đồng Nai: 800,952,
Cần Thơ: 017,909,
Sóc Trăng: 389,489
Trúng 800 Đồng Nai,
Trúng 017 Cần Thơ,
Trúng 389 Sóc Trăng
477
01-10-19Bến Tre: 764,655,
Vũng Tàu: 964,710,
Bạc Liêu: 887,621
Trúng 764 Bến Tre,
Trúng 887 Bạc Liêu
513
30-09-19TP HCM: 525,078,
Đồng Tháp: 387,589,
Cà Mau: 325,396
Trúng 525 TP HCM,
Trúng 387 Đồng Tháp,
Trúng 325 Cà Mau
535
29-09-19Tiền Giang: 005,376,
Kiên Giang: 867,306,
Đà Lạt: 236,769
Trúng 005 Tiền Giang,
Trúng 867 Kiên Giang,
Trúng 236 Đà Lạt
697
28-09-19TP HCM: 760,319,
Long An: 768,556,
Bình Phước: 953,112,
Hậu Giang: 329,246
Trúng 329 Hậu Giang839
27-09-19Vĩnh Long: 332,411,
Bình Dương: 941,183,
Trà Vinh: 030,681
Trúng 332 Vĩnh Long,
Trúng 941 Bình Dương,
Trúng 030 Trà Vinh
741
26-09-19Tây Ninh: 718,672,
An Giang: 509,001,
Bình Thuận: 450,120
Trúng 718 Tây Ninh,
Trúng 509 An Giang,
Trúng 450 Bình Thuận
808
25-09-19Đồng Nai: 785,986,
Cần Thơ: 912,004,
Sóc Trăng: 737,576
Trúng 785 Đồng Nai,
Trúng 912 Cần Thơ,
Trúng 737 Sóc Trăng
867
24-09-19Bến Tre: 945,158,
Vũng Tàu: 550,685,
Bạc Liêu: 291,985
Trúng 945 Bến Tre,
Trúng 550 Vũng Tàu,
Trúng 291 Bạc Liêu
681
23-09-19TP HCM: 930,374,
Đồng Tháp: 649,536,
Cà Mau: 536,341
Trúng 930 TP HCM,
Trúng 649 Đồng Tháp,
Trúng 536 Cà Mau
734
22-09-19Tiền Giang: 519,807,
Kiên Giang: 726,143,
Đà Lạt: 346,786
Trúng 726 Kiên Giang,
Trúng 346 Đà Lạt
580