Bán Số Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :26-05-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
26-05-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
25-05-20TP HCM: 905,698,
Đồng Tháp: 985,016,
Cà Mau: 238,014
Trúng 985 Đồng Tháp,
Trúng 238 Cà Mau
504
24-05-20Tiền Giang: 571,436,
Kiên Giang: 445,271,
Đà Lạt: 790,607
Trúng 571 Tiền Giang,
Trúng 790 Đà Lạt
351
23-05-20TP HCM: 480,437,
Long An: 192,755,
Bình Phước: 812,047,
Hậu Giang: 737,550
Trúng 480 TP HCM,
Trúng 192 Long An,
Trúng 812 Bình Phước,
Trúng 737 Hậu Giang
498
22-05-20Vĩnh Long: 689,407,
Bình Dương: 720,637,
Trà Vinh: 899,980
Trúng 720 Bình Dương,
Trúng 899 Trà Vinh
390
21-05-20Tây Ninh: 236,520,
An Giang: 221,589,
Bình Thuận: 737,390
Trúng 236 Tây Ninh,
Trúng 221 An Giang,
Trúng 737 Bình Thuận
383
20-05-20Đồng Nai: 666,388,
Cần Thơ: 452,399,
Sóc Trăng: 945,615
Trúng 666 Đồng Nai,
Trúng 452 Cần Thơ,
Trúng 945 Sóc Trăng
623
19-05-20Bến Tre: 902,376,
Vũng Tàu: 134,338,
Bạc Liêu: 623,986
Trúng 902 Bến Tre,
Trúng 134 Vũng Tàu,
Trúng 623 Bạc Liêu
571
18-05-20TP HCM: 672,587,
Đồng Tháp: 225,519,
Cà Mau: 098,619
Trúng 672 TP HCM,
Trúng 225 Đồng Tháp,
Trúng 098 Cà Mau
780
17-05-20Tiền Giang: 189,630,
Kiên Giang: 054,870,
Đà Lạt: 736,836
Trúng 189 Tiền Giang,
Trúng 054 Kiên Giang,
Trúng 736 Đà Lạt
320
16-05-20TP HCM: 711,559,
Long An: 070,739,
Bình Phước: 080,336,
Hậu Giang: 668,907
Trúng 711 TP HCM,
Trúng 080 Bình Phước,
Trúng 668 Hậu Giang
588
15-05-20Vĩnh Long: 611,920,
Bình Dương: 382,566,
Trà Vinh: 236,949
Trúng 611 Vĩnh Long,
Trúng 382 Bình Dương
653
14-05-20Tây Ninh: 676,742,
An Giang: 426,012,
Bình Thuận: 732,861
Trúng 676 Tây Ninh,
Trúng 426 An Giang,
Trúng 732 Bình Thuận
592
13-05-20Đồng Nai: 896,790,
Cần Thơ: 552,497,
Sóc Trăng: 329,030
Trúng 896 Đồng Nai,
Trúng 552 Cần Thơ,
Trúng 329 Sóc Trăng
545
12-05-20Bến Tre: 711,638,
Vũng Tàu: 499,180,
Bạc Liêu: 097,825
Trúng 711 Bến Tre,
Trúng 499 Vũng Tàu,
Trúng 097 Bạc Liêu
800
11-05-20TP HCM: 014,965,
Đồng Tháp: 245,515,
Cà Mau: 212,297
Trúng 014 TP HCM,
Trúng 245 Đồng Tháp,
Trúng 212 Cà Mau
719
10-05-20Tiền Giang: 218,350,
Kiên Giang: 346,388,
Đà Lạt: 421,317
Trúng 218 Tiền Giang,
Trúng 346 Kiên Giang
466
09-05-20TP HCM: 667,865,
Long An: 671,254,
Bình Phước: 429,928,
Hậu Giang: 843,373
Trúng 667 TP HCM,
Trúng 671 Long An,
Trúng 429 Bình Phước,
Trúng 843 Hậu Giang
526
08-05-20Vĩnh Long: 207,471,
Bình Dương: 692,688,
Trà Vinh: 869,573
Trúng 207 Vĩnh Long,
Trúng 692 Bình Dương,
Trúng 869 Trà Vinh
901
07-05-20Tây Ninh: 057,635,
An Giang: 390,823,
Bình Thuận: 885,026
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
429
06-05-20Đồng Nai: 102,722,
Cần Thơ: 588,793,
Sóc Trăng: 042,670
Trúng 588 Cần Thơ715
05-05-20Bến Tre: 854,374,
Vũng Tàu: 898,612,
Bạc Liêu: 296,144
Trúng 854 Bến Tre,
Trúng 898 Vũng Tàu,
Trúng 296 Bạc Liêu
593
04-05-20TP HCM: 914,161,
Đồng Tháp: 857,376,
Cà Mau: 597,542
Trúng 914 TP HCM,
Trúng 857 Đồng Tháp,
Trúng 597 Cà Mau
317
03-05-20Tiền Giang: 036,386,
Kiên Giang: 713,753,
Đà Lạt: 833,727
Trúng 036 Tiền Giang,
Trúng 833 Đà Lạt
477
02-05-20TP HCM: 935,278,
Long An: 107,780,
Bình Phước: 297,976,
Hậu Giang: 380,095
Trúng 935 TP HCM,
Trúng 297 Bình Phước
548
01-05-20Vĩnh Long: 190,999,
Bình Dương: 711,947,
Trà Vinh: 502,727
Trúng 711 Bình Dương,
Trúng 502 Trà Vinh
571
30-04-20Tây Ninh: 308,210,
An Giang: 600,200,
Bình Thuận: 799,548
Trúng 308 Tây Ninh,
Trúng 600 An Giang,
Trúng 799 Bình Thuận
417
29-04-20Đồng Nai: 242,379,
Cần Thơ: 377,332,
Sóc Trăng: 118,158
Trúng 242 Đồng Nai,
Trúng 377 Cần Thơ,
Trúng 118 Sóc Trăng
567